BİLİSİM HAYRANLARI

BİLGİTOPLUMU

   

Bilişimde Hedef 1.000.000!
 
BİLGİSAYAR BİLMEYEN KALMAYACAK
 
Sayısal Uçurumun Kapatılması
 
Refahın arttırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konmuş Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin temel bileşenlerindendir. Bilgi ve iletişim teknolojileri Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin başarıya ulaşmasında ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artması, bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu süreçte ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan gençlere son derece önemli bir rol düşmektedir. Ancak genç nüfusun bilgisayar ve internet kullanım oranı halen düşüktür.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nın Bilgi Toplumu Stratejisi'nde gençliğin bilgi ve iletişim teknolojilerini günlük ve profesyonel hayatta etkin ve devamlı kullanmasının ve bilgiye ulaşım fırsatlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır. Bu doğrultuda, gençlerin kapasitelerinin arttırılması ve bilgi teknolojilerine erişimlerinin sağlanması, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesinde itici güç olacaktır.

Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden tam anlamıyla yararlanması ve bilgi toplumuna dönüşmesi yolundaki en büyük engel sayısal uçurumdur. Sayısal uçurumun kapatılmasındaki ilk aşama; dezavantajlı grupların bilgiye erişiminin sağlamak olsa da, bilgisayar okuryazar sayısının arttırılması bu sürecin tamamlayıcısı olacaktır.

Bu hedefle harekete geçen Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında Microsoft Türkiye'nin "Türkiye Bilişimle Kalkınıyor" vizyonunu desteklemiş ve Dijital Uçurumun Kapatılması: Türkiye'nin E-Dönüşümü için Gençliğin Etkin Kılınması Projesi'ni geliştirmiştir. Bilişimde Hedef 1.000.000 sloganı ile yola çıkan proje, BİLGİSAYAR BİLMEYEN KALMAYACAK adı ile de bilinmektedir.

Bilişimde Hedef 1.000.000 bilgisayar okuryazarı!

Hedefler

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi, internet üzerinden verilecek Avrupa Bilgisayar Yeterlilik Sertifikası eğitimi (ECDL) ile 1.000.000 gencin bilgi teknolojileri kullanım kapasitesini arttırmayı hedeflemekte ve gençlerin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde etkin bireyler olmasını öngörmektedir.

Projenin öncelikli hedef kitlesini 30 yaş altındaki dezavantajlı gençler oluşturmaktadır; Projede genç kızlar ve kadınlar ön plana çıkarılmıştır.

Proje yalnızca sayısal uçurumun kapatılmasına destek vermekle kalmayıp aynı zamanda bilgi iletişim teknolojileri alanında istihdam eksikliğini de dolduracaktır.

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak 2007 - 2009

İnternet Üzerinden Yaygın Eğitim Modülleri

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi, Türkiye'deki sayısal uçurumun kapatılması hedefi ile, 81 ilinden 1.000.000 gence Internet tabanlı Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası eğitimi fırsatı sunmayı öngörmektedir.

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) e-eğitim modülleri bilgisayar teorisi ve pratiğini içeren 7 bölümden oluşmaktadır.

Modül 1 - Bilgi Teknolojileri Kavramı Modül 2 - Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi Modül 3 - Sözcük İşlem Modül 4 - Hesap Tablosu Modül 5 - Veritabanı Modül 6 - Sunum Modül 7 - Bilgi ve İletişim

ECDL e-eğitim kullanıcı şifreleri, 2005 yılından bugüne binlerce gence yüz yüze temel bilgisayar eğitimleri ulaştırmış Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi'nin 43 ilden 200'ü aşkın gönüllü eğitmeni ve Türkiye Yerel Gündem 21 (YG-21) çatısında kurulmuş olan gençlik platformları aracılığıyla tüm Türkiye'deki gençlere ulaştırılacaktır.

Gönüllü eğitmenler aynı zamanda bilgisayar ve internet bilgisi olmayan dezavantajlı gençlere yüz yüze akran eğitimleri yoluyla temel bilgisayar eğitimi ulaştıracaktır. Gönüllü akran eğitim takımı, gençlerin eğitimleri boyunca oluşabilecek sorunlarına destek olabilmek için bölgesel danışmanlık birimleri olarak da çalışacaklardır.

Oluşturulacak internet Portal'ı üzerinden 1.000.000 genç, Türkiye'deki diğer gençlik çalışmaları ve bilgi teknolojilerindeki yenilikler hakkında bilgilendirilecektir. Türkiye'nin en büyük eğitim ve gençlik ağı ile gençlerin forumlar aracılığıyla proje hedeflerine katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi'nin internet üzerinden eğitim alan gençlerin sayısının 1.000.000'a ulaşmasıyla ülkemizde gerçekleştirilmiş en büyük Bilgi ve İletişim Teknolojileri okur-yazarlık projesi sıfatına erişmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Yönetim Sistemi

Proje süresince; şifre edinmiş ve eğitime başlamış gençlerin potansiyellerini değerlendirmek ve sistemin gençler tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin veri toplamak amaçlı bir eğitim yönetim sistemi oluşturulmuştur. Eğitim Yönetim Sistemi ile oluşturulan veri tabanı, Türkiye'de bilişim ve gençlik bileşenine dair önemli analizler yapılabilmesini sağlayacaktır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen::13.12.2008, 13:53 (UTC)
basbe
basbe
Kapalı

ya bende ble tasarım koymuştum siteme ama menüleri ayarlıyamadım yardımcı olurmusunBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 27488 ziyaretçi (58672 klik) kişi burdaydı!

.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=